2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
zustisovec
Zaradenie pedag.zamestnanca v ZUŠ

Dobrý deň, môžeme Vás poprosiť o vyjadrenie ohľadom správneho zaradenia pedagogického zamestnanca.
- ukončené vzdelanie na konzervatóriu v odbore hra na akordeón s absolutóriom,
- titul. Mgr. ukončené vzdelanie na vysokej škole UMB Banská Bystrica v študijnom odbore: učiteľstvo odborných umeleckých predmetov v predmete hudobná pedagogika,
- zamestnanec má prvú atestačnú skúšku podľa § 50 zákona č. 317/2009 Z. z..
U nás bude pracovať na skrátený pracovný úväzok 12,5hod../týždenne na pracovnú zmluvu nasledovne:
- 6 hodín hra na akordeón,
- 3 hodiny hra na zobcovú flautu,
- 2,5 hodiny hudobná náuka,
- 1 hodina hra v súbore resp. zborový spev.
Na akú platovú tarifu má zamestnanec nárok?

Ďakujeme.
S pozdravom Základná umelecká škola, Tisovec

Maria Pavlikova
Zaradenie pedag. zamestnanca v ZUŠ

Váš pedagogický zamestnanec je kvalifikovaný - posúdiť to musí v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. zamestnávateľ. Plní podmienku vyučovania aprobačných predmetov podľa § 13 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Môžete ho zaradiť do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou do 8. platovej triedy.