1 príspevok / 0 nový
LenkaPaM
zaradenie ped.asistenta

1. prosím poradiť ohľadom zaradenia pedagocického asistenta, do ktorej triedy by ste ho zaradili? 5. trieda alebo 6. trieda, má ukončené úplné stredné odborné v odbore pedagogický asistent, potom VŠ - fakulta sociálnych vied a zdravotníctva - UKF a adaptačné vzdelanie už absolvovala v predchádzajúcom zamestnaní,

2. pedagogciký asistent - ukončené vzdelanie gzmnázium, urobila si SOŠ pedagogcká - učiteľstvo re materské školy a vychovávateľstvo a VŠ má filozofickú odbo muzeologia. V tomto prípade ju dám do 4. PT a potom po urobení adaptačného do 5PT?

Ďakujem