3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
econia
Zaradenie ped.zamestnanca

Dobrý deň, prosím Vás spĺňa kval.predpoklady na vyučovanie občianskej náuky ped.zamestnanec,ktorý má ukončené VŠ vzdelanie 2.stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobacia SJ - pedagogika so zameraním na detské a mládežnícke hnutie, 1.kval. skúšku v MPC - využitie medzipredmetových vzťahov na hodinách literatúry v 6. ročníku + 2.kval.skúšku v MPC - návrh výchovno-vzdelávacieho programu školy. Potrebujeme doplniť úväzok o občiansku náuku.
Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Učiteľ, ktorý má ukončené VŠ vzdelanie 2.stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia SJ - pedagogika, je kvalifikovaným učiteľom na tieto dva predmety. Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu občianska náuka sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, III. časť , 14 bod. Ak bude Váš učiteľ vyučovať predmety svojej aprobácie v rozsahu minimálne 11 hodín, bude v súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. kvalifikovaný a občiansku náuku môže učiť aj nekvalifikovane a môžete mu uznať obidve atestácie.

econia
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Ďakujem pekne za odpoveď p. Pavliková