2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
personalista77
Zaradenie ped.zamestnanca

Dobrý deň pani Pavlíková,
Prosím o radu zaradenie ped.zamestnanca.
Sme stredná odborná škola, máme učiteľa slovenského jazyka a literatúry, v roku 2002 ukončená VŠ II.stupňa Univerzita Mateja Bela v BB, odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, špecializácia slovenský jazyk a literatúra - história. V roku 2005 ukončené štúdiu rigoróznou skúškou v študijnom odbore história, priznaný akademický titul doktor filozofie. Ped.prax k 31.12.2020 11 rokov. Keď nastúpila k nám v roku 2020 som ju zaradila do plat.triedy 7 ako samostatný ped.zamestnanec.
Pani učiteľka by si chcela dorobiť 1.atestáciu aby sa dostala do plat.triedy 8.
Po ukončení 1. atestácie môžem ju zaradiť hneď do plat.triedy 8?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Píšete, že Vaša pani učiteľka má 11 rokov pedagogickej praxe, z čoho možno dedukovať, že po vykonaní prvej atestácie bude spĺňať podmienku uvedenú v § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. a na druhý deň po vykonaní atestácie ju zaradíte do kariérového stupňa učiteľka s prvom atestáciou. Nemusí byť u Vás päť rokov. Môžete si overiť, či učila kvalifikovane, teda bola zaradená päť rokov ako samostatná učiteľka.