3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
personalista77
Zaradenie ped.zamestnanca učiteľ TEV

Dobrý deň pani Pavlíková,
poprosím Vás o radu, od septembra 2022 nastupuje u nás učiteľ tel.výchovy, sme SOŠ.
Vzdelanie tohto ped.zamestnanca je nasledujúce:
1. VŠ II. stupňa - Pedagogická fakulta Banská Bystrica, rok ukončenia 1985, štud.odbor: učiteľstvo všeobecnovzdel.predmetov aprobácia telesná výchova - branná výchova,
2. Pedagogická fakulta BB, rok ukončenia 1986 - doktor pedagogiky PaedDr. - vykonal štátnu rigoróznu skúšku v štud.odbore: Učiteľstvo všeo.-vzdel.predmetov - teória vyučovania brannej výchovy
3. UMB- Ped.fakulta v BB, ukončené v roku 2020 doctor philosophie PhD. - vysokoškolské štúdium vykonaním štátnej skúšky v štud.odbore 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika, téma dizertačnej práce účinnosť netradičných pohybových aktivít v telesnej výchove na primárnom stupni vzdelávania.
Prax - 30rokov pôsobil na Technickej univerzite - vyučovanie všeobecnej telesnej výchovy.
Prosím o radu ako zaradím tohto ped.zamestnanca do ktorej platovej tarify?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie ped. zamestnanca učiteľ TEV

Pouvažujte o zaradení v súlade s § 30 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.

personalista77
Zaradenie ped.zamestnanca -učiteľ TEV

Takže môžeme do 9.plat.tarify. Nebola som si istá. Ďakujeme pekne.