2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
zu.vo
zaradenie - personalistika a mzdy

Dobrý deň,
do akej platovej tarify má byť zaradená referentka pre mzdy a personalistiku - má vyštudovanú Obchodnú akadémiu a VŠ vzdelanie 2.stupňa odbor Manažment kultúry a turizmu. Na strednej odbornej škole bude zodpovedná za komplexne zabezpečovanie mzdovej oblasti s rozmanitou profesijnou štruktúrou zamestnancov (učitelia, vychovávatelia, majstri OV, noční vychovávatelia, nepedagogickí zamestnanci...) vrátane samostatného zabezpečovania personálnej politiky. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
zaradenie - personalistika a mzdy

K zaradeniu referentky pre personalistiku a mzdy uvediem len toľko, že tieto referentky majú byť zaradená v 5. platovej triede a vyžaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie. Škola v žiadnom prípade nie je organizáciou s rozmanitou profesijnou štruktúru zamestnancov.