9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
mscapor
zaradenie pg. zamestnanca

Dobrý deň, prosím o radu pri správnom zaradení pedagogického zamestnanca - učiteľky v materskej škole
Pani učiteľka dosiahla nasledovné stupne vzdelania:
1. úplné stredné, ukončené maturitnou skúškou v r. 2002 na Strednej pedagogickej škole v Leviciach, odbor: učiteľstvo v materskej škole,
2. vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa /Mgr./, v študijnom odbore: Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy, ukončené štátnou skúškou v roku 2008,
3. vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa / PaedDr./, v študijnom odbore: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: biológia, ukončené rigoróznou skúškou v roku 2010.

Maria Pavlikova
zaradenie pg. zamestnanca

Dobrý deň,
môžete napísať odkedy pracuje v materskej škole a tiež konkrétne opísať vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, či ide o rigoróznu skúšku ukončenú titulom PaedDr., alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa ukončené titulom PhD. Sú to rôzne štúdiá.

mscapor
doplnenie údajov

Pani učiteľka dosiahla nasledovné stupne vzdelania:
1. úplné stredné, ukončené maturitnou skúškou v r. 2004 na Strednej pedagogickej škole v Leviciach, odbor: učiteľstvo v materskej škole,
2. vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa /Mgr./, v študijnom odbore: Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy, ukončené štátnou skúškou v roku 2008,
3. vysokoškolské vzdelanie / PaedDr./, v študijnom odbore: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: biológia, ukončené rigoróznou skúškou v roku 2010.
Ďakujem srdečne za odpoveď. Mgr. Ivana Malíková, riaditeľka MŠ

mscapor
doplnenie údajov

Pani učiteľka dosiahla nasledovné stupne vzdelania:
1. úplné stredné, ukončené maturitnou skúškou v r. 2004 na Strednej pedagogickej škole v Leviciach, odbor: učiteľstvo v materskej škole,
2. vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa /Mgr./, v študijnom odbore: Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy, ukončené štátnou skúškou v roku 2008,
3. vysokoškolské vzdelanie / PaedDr./, v študijnom odbore: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: biológia, ukončené rigoróznou skúškou v roku 2010.
V materskej škole pracuje nepretržite od roku 2008.
Ďakujem srdečne za odpoveď. Mgr. Ivana Malíková, riaditeľka MŠ

Maria Pavlikova
doplnenie údajov

Dobrý deň,
ešte Vás prosím o doplnenie údajov z diplomu alebo vysvedčenia z vysokoškolského štúdia druhého stupňa, a to podľa akého zákona ukončila vzdelanie. Ide o to, posúdiť, či spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť oddiel A bod č. 18. Prípadne, či má aj samostatné bakalárske vzdelanie v odbore predškolská a elementárna pedagogika.

mscapor
doplnenie údajov

dobrý deň, posielam ešte doplnenie údajov z diplomu, presne toto tam má:
skončila vysokoškolské štúdium vykonaním štátnej skúšky v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy.
Podľa § 109 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa jej priznáva akademický titul "magister". 26.5.2008

mscapor
doplnenie údajov

NEMÁ samostatné bakalárske štúdium v odbore predškolská a elementárna pedagogika.

mscapor
odpoveď

Dobrý deň, chcem sa iba opýtať, že či máme čakať na odpoveď na našu otázku ohľadne zaradenia p. uč. do správnej platovej triedy? Ďakujem.

Maria Pavlikova
odpoveď

Dobrý deň,
neviem, na ktorú otázku chcete čakať na odpoveď.