1 príspevok / 0 nový
mária003
zaradenie pg. zamestnanca - v MŠ

Dobrý deň prosím o radu:
V roku 2011 som ukončila vysokoškolské štúdium v aprobácii učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a začala som študovať nadstavbové pomaturitné kvalifikačné štúdium pre materské školy na pedagogickej a sociálnej akadémii, ktoré som ukončila v roku 2012.
V roku 2012-2015 som absolvovala rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky a nadväzne na to som absolvovala v roku 2017 atestáciu.

Keď som sa rozhodovala aký druh rozširujúceho štúdia absolvujem pomohlo mi odporúčanie od p. Márie Pavlíkovej ku vtedajšej platnej vyhláške 437/2009:

Maria Pavlíkova
Rozširujúce štúdium
Kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. .z, príloha č. 1 časť I. Učiteľ materskej školy. Ak absolvujete rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky budete kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa - bod 1 alebo 2, rovnako ako keď absolvujte rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky - bod 11 uvedenej vyhlášky. V oboch prípadoch Vám bude patriť zaradenie do 10. platovej triedy. Ak absolvujete rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky, budete kvalifikovaná aj na prvý stupeň základnej školy.

prosím poradíte mi, či podľa vyhlášky č. 173/2023 Z. z. prílohy č. 1 bod 6 spĺňam vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa pre MŠ:
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov alebo učiteľstvo akademických predmetov, rozširujúce štúdium
a) predprimárnej pedagogiky alebo učiteľstva pre materské školy alebo
b) primárnej pedagogiky a úplné stredné odborné vzdelanie získané na strednej pedagogickej škole, na pedagogickej a sociálnej akadémii alebo na pedagogickej a kultúrnej akadémii v študijnom odbore
1. učiteľstvo pre materské školy alebo
2. pedagogická škola

veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď