2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana10
Zaradenie pomocného vychovávateľa do platovej triedy

Prosím Vás o usmernenie, do akej platovej triedy zaradiť pomocného nočného vychovávateľa na školskom internáte.
Zamestnanec má ukončené všeobecné vzdelanie na Gymnáziu, neskôr absolvoval doplňujúce pomaturitné štúdium na Strednej pedagogickej škole odbor vychovávateľ, ukončené maturitnou skúškou.
Ako vychovávateľ pracoval v školstve 4 roky, neskôr ako policajt, vodič, manažer, ...........
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď!

Maria Pavlikova
Zaradenie pomocného vychovávateľa do platovej triedy

Dobrý deň,
pomocného vychovávateľa zaraďujeme v súlade s nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z. časť 17 Školstvo a šport do 2 alebo 3. platovej triedy, a to podľa dosiahnutého vzdelania. Pomocný vychovávateľ nie je pedagogický zamestnanec v zmysle § 19 zákona č. 138/2019 Z. z.