2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
abecherova
zaradenie psychológa

Dobrý deň p. Pavlíková!

Naša psychologička vykonala rigoróznu skúšku v odbore psychológia v r. 2013 a bolo jej priznaných 60 kreditov.
Vyplácame jej kreditový príplatok resp.od 01.09.2019 príplatok za profesijný rozvoj do augusta 2026.
Podľa novely zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch od 01.01.2022 sme ju preradili do vyššej platovej triedy 8 , pretože spĺňa podmienky zákona ( 5 rokov samostatný zamestnanec a rigorózna práca súvisí s výkonom pr. činnosti). Kreditový príplatok teraz prípl. za profesijný rozvoj má byť ďalej vyplácaný, alebo tým, že sme ju zaradili do vyššej pl. triedy máme jej ho odobrať, nakoľko bol jej priznaný za rigoróznu skúšku?
Vopred ďakujem Vám za odpoveď.

Maria Pavlikova
zaradenie psychológa

Kreditový príplatok - príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. jej budete vyplácať do 31. 8. 2026 aj keď ste ho zaradili do 8. platovej triedy.