2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Slávka Peceková
zaradenie PZ - zastupovanie počas PN

Dobrý deň pani Pavlíková,

nastupuje nový PZ - predmet SJL na zastupovanie počas PN - tu nevieme na ako dlho mesiac, dva, tri...

v 1996 ukončené Mgr. štúdium na UK - Filozofická fakulta - odbor filozofia a slovenský jazyk a literatúra.
Venuje sa koučingu a mentoringu, redakčná úprava zákonov, publikačná a reportérska činnosť
2013 -certifikát - moderné vzdelávanie dospelých - lektor pri edukácii pedagógov a PZ.
Nikdy však nepracovala ako PZ v škole, t.j. bude zaradená do 6.PT ako začínajúca?

Uvažujeme aj nad budúcou spoluprácou s týmto ZC. Prosím bude si musieť urobiť DPŠ?

Veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď a Váš čas.

S úctou,
Peceková

Maria Pavlikova
zaradenie PZ - zastupovanie počas PN

Vášho pedagogického zamestnanca zaradíte do kariérového stupňa začínajúci učiteľ do 6. platovej triedy, zaradíte do adaptačného vzdelávania, dáte mu príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a pridelíte uvádzajúceho pedagogického zamestnanca. Pri vzniku pracovného pomeru mu dáte podmienku v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru splniť kvalifikačný predpoklad na činnosť učiteľa (DPŠ). Skutočnosť, že ho prijímate na zastupovanie, nemá na hore uvedené povinnosti žiadny vplyv.