2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
PG
Zaradenie samostatného pedagogického asistenta do platovej triedy

Dobrý deň, pani Pavlíková.

Chcela by som Vás poprosiť o posúdenie zaradenia samostatného pedagogického asistenta do platovej triedy.

Kategória PZ: samostatný pedagogický asistent
Stupeň vzdelania: VŠ 2. stupňa (Ing.)
Kariérový stupeň: samostatný

Pracovný pomer na ZŠ: od roku 2023 ako samostatný pedagogický asistent.
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: VŠ 2. stupňa (Ing.) - TnUAD - Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, študijný odbor: Ľudské zdroje a personálny manažment.

Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie samostatného pedagogického asistenta

Dobrý deň,
v prvom rade treba zistiť, či Váš pedagogický asistent spĺňa kvalifikačné predpoklady na svoju činnosť v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. príloha č. 6. Podľa mňa nespĺňa. Neuvádzate, či ste mu dali podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať pedagogickú spôsobilosť na svoju činnosť. Na základe čoho ste ho zaradili ako samostatného ?