2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Dannicek
Zaradenie školníka do platovej triedy

Dobrý deň,

poprosím o radu, ako zaradiť školníka. Má ukončené stredné odborné učilište obchodu a služieb, odbor spoločné stravovanie maturitnou skúškou. Absolvoval akreditovaný vzdelávací program elektrotechnické minimum a tiež získal osvedčenie - § 21 (vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.) - elektrotechnik. Uchádza sa u nás o prácu školníka - údržbára. Do akej platovej triedy ho môžme zaradiť?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie školníka do platovej triedy

Od 1. 1. 2019 práca školníka je podľa prílohy č. 2 nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. zaradená v 1. alebo v 2. platovej triede. Ak školník vykonáva aj iné práce ako je bežná školnícka práca a je táto činnosť uvedená v danej prílohe v 3. platovej triede, tak ho môžete zaradiť do tejto platovej triedy. Vyžaduje sa stredné vzdelanie.