2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anna Kubinská
zaradenie školského trénera

Dobrý deň,
k nám má nastúpiť do zamestnania školský tréner, ktorý má ukončené VŠ II. stupňa ukončené na UK v Bratislave dňa 22.5.1989 v študijnom odbore telesná výchova a šport - trénerské zameranie . U nás bude vykonávať činnosť trénera skokov na lyžiach.
Moja otázka - musím ho zaradiť ako začínajúceho pedagogického zamestnanca, keď doposiaľ neučil, ale od roku 1987 pôsobil ako reprezentačný tréner v SLZ Bratislava a od roku 2010 je SZČO a pôsobí ako športový inštruktor. Spolu má 35 rokov praxe.

Ďakujem

Anna Kubinská

Maria Pavlikova
zaradenie školského trénera

Dobrý deň,
zaradenie do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec by bolo vhodné, nemusí byť na celý školský rok.