2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anna Kubinská
zaradenie školského trénera

zamestnanec, školský tréner ( tréner ľadového hokeja ) mi doniesol potvrdenie , že bol hráčom v sezónach:
1993/1994 HC Sparta Praha, účastník Extraliga seniorov (CZE )
1994/1999 HK Dukla Trenčín , Extraliga seniorov (SVK)
2000/2003 MHC Martin , Extraliga seniorov (SVK)
2009/2013 HC O5 Banská Bystrica , Extraliga seniorov ( SVK )
Potvrdenie mu vydal Slovenský zväz ľadového hokeja Bratislava.

Má ukončené VŠ ÚK Bratislava - trénerstvo Bc. ukončené 7.7.2014
VŠ UMB Banská Bystrica Mgr. - učiteľstvo umeleco- výchovných a výchovných predmetov
v študijnom programe : učiteľstvo telesnej výchovy - ukončené 19.5.2011
UMB Banská Bystrica III. stupeň VŠ ( PhD.) športová edukológia ukončené 26.8.2016
Má 6 rokov pedagogickej praxe. Môžeme ho zaradiť v zmysle zákona 128/2022 z. z. ako pedagogický zamestnanec s II. atestáciou, keď pôsobil ako športovec najmenej tri roky v najvyššej celoštátnej súťaži Slovenskej republiky ?

Ďakujem Anna Kubinská

Maria Pavlikova
zaradenie školského trénera

Dobrý deň,
nie je mi jasné, ktorý konkrétny bod zákona č. 138/2019 Z. z. (novela zákon č. 128/2022 Z. z.) máte na mysli. Extraliga seniorov je najvyššia profesionálna súťaž seniorov v ľadovom hokeji organizovaná SZĽH. § 30 ods. 1 písm. e) uvedeného zákona nemôžete uplatniť, pretože nebol zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec po dobu najmenej piatich rokov, rovnako ani bod 2 písm. d) nemôžete uplatniť, pretože nebol zaradený v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou po dobu najmenej piatich rokov, čo je podmienka uvedená na začiatku bodu 1 a bodu 2. Vzhľadom na dĺžku pôsobenia športovca v najvyššej celoštátnej súťaži Slovenskej republiky môžete využiť § 30 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. a zaradiť ho do kariérového stupňa školský tréner s druhou atestáciou. Kvalifikačné predpoklady pre školského trénera sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 5. Okrem vysokoškolského vzdelania druhého stupňa sa vyžaduje aj odborná spôsobilosť v kategórii tréner najmenej III. kvalifikačného stupňa.