20 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
dmichalecova
Zaradenie - špeciálny pedagóg na ZŠ

Mám ukončené vzdelanie:
Stredná pedagogická škola - učiteľka MŠ v roku 1982,
Rozšírenie pedagogickej spôsobilosti - špeciálna pedagogika pre uč. mš pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť v roku 1996,
Diplom - Mgr. v študijnom odbore pedagogika v špecializácii: predškolská pedagogika, v roku 2007 /štátna skúška: pedagogika,predškolská pedagogika a psychologia/.
V roku 2012 ukončené vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov v študijnom odbore: Špeciálna pedagogika, študijný program Špeciálna pedagogika v špecializácii Poradenstvo.
Budem pracovať ako školský špeciálny pedagog v základnej škole. Aké má byť moje platové zaradenie?

Maria Pavlikova
Zaradenie - špeciálny pedagóg na ZŠ

Svojim vzdelaním spĺňate kvalifikačné predpoklady na činnosť odborného zamestnanca - špeciálneho pedagóga na základnej škole, a to podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 2, prvý oddiel, bod 3. Ak ste doteraz pracovali ako učiteľ a je to Váš prvý pracovný pomer ako špeciálny pedagóg, budete zaradená do adaptačného vzdelávania a do 9. platovej triedy. Predpokladám, že ste pracovali v špeciálnom školstve a že kvalifikačnú požiadavku 5 rokov pedagogickej činnosti v obasti špeciálneho školstva spĺňate.

dmichalecova
Zaradenie - špeciálny pedagóg na ZŠ

Na doplnenie uvádzam,
že som pracovala od roku 1997-2005 ako školský špeciálny pedagog v detskom integračnom centre,

od 2009-2015 ako učiteľka v ZŠ internátnej so sluchovým postihnutím. Takže prax 5 rokov mám v špeciálnom školstve.Tu som bola zaradená v 11.PT.

V ZŠ budem ako špeciálny pedagog zaradená do 2.prac. triedy, - príloha č. 4. zákona 553/2003 a 11. platovej triedy alebo do 12. platovej triedy?

dmichalecova
Zaradenie - špeciálny pedagóg na ZŠ

Na doplnenie uvádzam,
že som pracovala od roku 1997-2005 ako školský špeciálny pedagog v detskom integračnom centre,

od 2009-2015 ako učiteľka v ZŠ internátnej so sluchovým postihnutím. Takže prax 5 rokov mám v špeciálnom školstve.Tu som bola zaradená v 11.PT.

V ZŠ budem ako špeciálny pedagog zaradená do 2.prac. triedy, - príloha č. 4. zákona 553/2003 a 11. platovej triedy alebo do 12. platovej triedy?

Maria Pavlikova
Špeciálny pedagóg

Ak by Vám zamestnávateľ uznal vzdelanie, ktoré sa mi nezdá jednoznačné pre školského špeciálneho pedagóga, môže Vás zaradiť najviac do 10. platovej triedy, pracovná trieda dva. Ako učiteľka základnej školy ste neboli a nie ste kvalifikovaná, zaradenie do 11. platovej triedy Vám nikdy nepatrilo. Máte vzdelanie pre predškolskú výchovu. Kombinácia vzdelaní, ktoré uvádzate vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z. nie je uvedená. Bolo by asi vhodné, keby ste požiadali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o stanovisko. Ako prílohu zašlite kópie vysvedčení, pretože iba takto uvádzať vzdelanie, nemusí byť presné.

Nikuss
Zaradenie II.

Prajem pekný deň. Rada by som sa zapojila do diskusie. Mám za sebou 3 roky praxe ako samostatný pedagog, vyštudovala som učiteľstvo 1-4. plat. trieda 10, stupen 0) Momentálne som uz ukoncila prvy rocnik rozsirujuceho studia špec. pedagogiky. Od septembra budem triednou učiteľkou špeciálnej triedy. Rada by som sa opýtala, do akej platovej triedy budem zaradená, ak mi ešte chýba jeden rok rozsirujuceho štúdia špec. ped. A ak sa nemýlim, mám nárok aj na študijné voľno, keď že študujem v obore? Dakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie II.

Predpokladám, že učíte na prvom stupni základnej školy, a to konkrétne v špeciálnej triede. Nie je určujúce, či ste tam triedna učiteľka, ale či tam učíte. Ak áno, tak musíte spĺňať aj špeciálno-pedagogickú spôsobilosť, ktorú si dopĺňate. Na jej začatie Vám plynie lehota podľa § 60 ods. 3 zákona č, 317/2009 Z. z. , a to do štyroch rokov začať a do siedmich rokov ukončiť toto štúdium. Doba sa počíta od vzniku praacpovného pomeru, ak ste učili v špeciálnej triede a v prípade, že Vás preradia od budúceho školského roka, tak od dátumu preradenia. Nárok na štúdijné voľno by ste mali iba za predpokladu, že ste so zamestnávateľom podpísali dohodu o zvyšovaní kvalifikácie. V tomto prípade by to boli neefektívne vynaložené prostriedky od zamestnávateľa, pretože je to kvalifikačný predpoklad, ktorý musíte splniť. Je to Vaša povinnosť a nie povinnosť zamestnávateľa Vám platiť nejaké výhody. Počas plynutia doby na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti, ktorú som uviedla a aj po jej získaní, ak budete učiť v špeciálnej triede alebo v špeciálnej škole, patrí Vám zaradenie do 10. platovej triedy, pracovná trieda dva.

Nikuss
Zaradenie II.

Srdečne ďakujem. A ak by som sa ešte mohla opýtať, budú mi platiť aj kredity ktoré mám ? Aj keď sú určené pre primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie, nižšie stredné odborné vzdelávanie. ? Ďakujem Vám .

Maria Pavlikova
Zaradenie

Pri uznávaní kreditov na účely vyplácania kreditového príplatku zamestnávateľ berie do úvahy v súlade s § 47a ods. 9 zákona č. 317/2009 Z. z., či kontinuálne vzdelávanie bolo vykonané v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania pre vyučovaný predmet, či je vhodné pre potreby a zameranie školy a či bolo vykonané v kategórii a podkategórii, v ktorej ste zaradená. Vaše zaradenie do príslušnej podkategórie učiteľa ostane zachované, nie ?

Nikuss
Zaradenie

Áno, podkategória zostáva. A ako je to s atestáciou? Chcem si urobiť 1. atestačnú skúšku. V akej sfére sa mám orientovať. Na špeciálnu pedagogiku, teda kde učím, alebo na prvý stupeň, ktorý som vyštudovala. Uzná mi riaditeľ atestačnú skúšku aj keď bude na 1. stupeň, ale učiť budem v špeciálnej triede, a opačne ? Mám v tom trochu chaos. Ďakujem ešte raz.

Maria Pavlikova
Zaradenie

Podľa § 49 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. atestácia je overenie získaných kompetencií vymedzených profesijným štandardom pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca. V odseku 5 citovaného paragrafu je zasa uvedené, že pedagogický zamestnanec môže vykonať atestáciu len v kategórii a podkategórii, pre ktorú spĺňa kvalifikačný predpoklad. Vy ste kvalifikovaná učiteľka primárneho vzdelávania, rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky ste nezískali inú podkategóriu, iba spĺňate kvalifikačnú požiadavku. Atestáciu v oblasti špeciálnej pedagogiky by mal absolvovať odborný zamestnanec - špeciálny pedagóg. Vy ste pedagogický zamestnanec - učiteľ.

Eva Rédeyová
Zaradenie ŠŠP v ZS

Pekny vecer,rada by som sa informovala. Mam vys.vzdel II.stupna specialny pedagog+ucitel 1.-4.r.ZS,odpracovanych 16 rokov v skolstve ako skolsky spec.pdg.. Ake platove zaradenie mi podla zakona prinalezi?Dakujem

Eva Rédeyová
Zaradenie ŠŠP v ZS

Pekny vecer,rada by som sa informovala. Mam vys.vzdel II.stupna specialny pedagog+ucitel 1.-4.r.ZS,odpracovanych 16 rokov v skolstve ako skolsky spec.pdg.. Ake platove zaradenie mi podla zakona prinalezi?Dakujem

Eva Rédeyová
Zaradenie ŠŠP v ZS

Pekny vecer,rada by som sa informovala. Mam vys.vzdel II.stupna specialny pedagog+ucitel 1.-4.r.ZS,odpracovanych 16 rokov v skolstve ako skolsky spec.pdg.. Ake platove zaradenie mi podla zakona prinalezi?Dakujem

Eva Rédeyová
Zaradenie ŠŠP v ZS

Pekny vecer,rada by som sa informovala. Mam vys.vzdel II.stupna specialny pedagog+ucitel 1.-4.r.ZS,odpracovanych 16 rokov v skolstve ako skolsky spec.pdg.. Ake platove zaradenie mi podla zakona prinalezi?Dakujem

Eva Rédeyová
Zaradenie ŠŠP v ZS

Pekny vecer,rada by som sa informovala. Mam vys.vzdel II.stupna specialny pedagog+ucitel 1.-4.r.ZS,odpracovanych 16 rokov v skolstve ako skolsky spec.pdg.. Ake platove zaradenie mi podla zakona prinalezi?Dakujem

Eva Rédeyová
Zaradenie ŠŠP v ZS

Pekny vecer,rada by som sa informovala. Mam vys.vzdel II.stupna specialny pedagog+ucitel 1.-4.r.ZS,odpracovanych 16 rokov v skolstve ako skolsky spec.pdg.. Ake platove zaradenie mi podla zakona prinalezi?Dakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie ŠŠP v ZŠ

Pri určení Vašej praxe je potrebné rozlišovať pedagogickú prax a odbornú prax špeciálneho pedagóga. Ak ste pracovali iba ako špeciálny pedagóg a nezískali ste žiadnu pedagogickú prax, ako učiteľka budete zaradená do kariérového stupňa začínajúca učiteľka primárneho vzdelávania do 9. platovej triedy a ste povinná absolvovať adaptačné vzdelávanie.

ludmila9
ZARADENIE ŠPP v ZŠ

Pekný deň prajem. Chcela by som Vás poprosiť o pomoc neviem či som zaradená do správnej pracovnej triedy a aj platovej triedy, platové zaradenie.
V roku 2006 som ukončila štúdium odbor Učiteľstvo pre MŠ a Vychovávateľstvo pre Žš, ďalej mám ukončené vysokoškolské štúdium v bakalárskom programe Špeciálna pedagogika a vysokoškolské vzdelanie v magisterskom štúdijnom programe odbor Špeciálna pedagogika- učiteľstvo. V školstve pracujem od roku 2007, od roku 2011 pracujem ako špeciálny pedagóg v bežnej základnej škole.
Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie ŠŠP v ZŠ

Kvalifikačné predpoklady na činnosť školského špeciálneho pedagóga sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 2, prvý diel časť II. Na základe Vami uvedeného vzdelania plníte kvalifikačné predpoklady vrátane kvalifikačnej požiadavky, ktorou je 5 rokov odbornej činnosti v špeciálnom školstve alebo v špeciíálno-pedagogickom poradenstve a máte byť zaradená do 10. platovej triedy, pracovná trieda dva.