6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
MN004
Zaradenie SŠ učiteľa do kariérového stupňa učiteľ s I. atestáciou

Dobrý deň,
chcel by som poprosiť o informáciu ohľadom zaradenia mojej osoboby do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou.

- v roku 2015 som úspešne ukončil denné štúdium v inžinierskom študijnom programe,
- v roku 2015 som úspešne ukončil doplňujúce pedagogické štúdium,
- ešte v roku 2015 som začal doktorandské štúdium v dennej forme, ktoré ukončujem 26. 08. 2019 obhajobou dizertačnej práce. V prípade úspešného ukončenia mi bude udelený titul philosophiae doctor,
- od roku 2016 som začal pracovať ako učiteľ odborných predmetov na strednej škole, v súčasnosti som zaradený do kariérového stupňa samostatný učiteľ.

Budem po troch rokoch pedagogickej praxe, resp. po štyroch rokoch za predpokladu uznania pdg praxe prvého ročníka PhD. štúdia (podľa § 6 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z.) zaradený od 01. 09. 2019 do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou ešte podľa starého zákana, nakoľko podmienky som splnil ešte v období jeho platnosti?
Alebo zostanem kvôli zmene zákona v kariérovom stupni samostatný učiteľ, z ktorého budem preradený do kariérového stupňa v zmysle §30 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. až po uplynutí 5 rokov od zaradenia do kar. stupňa samostatný učiteľ?
V prípade, že od 01. 09. by som nemohol byť zaradený ako učiteľ s prvou atestáciu, mám nárok byť do tohto stupňa zaradený do 31. 08. za podmienok starého zákona?
V prípade, že budem zaradený ako učiteľ s prvou atestáciu, mám nárok byť po troch rokoch zaradený do stupňa učiteľ s druhou atestáciou alebo budem musieť po piatich rokoch skladať druhú atestačnú skúšku?

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie SŠ učiteľa

Ak do 26. 8. 2019 budete mať tri roky pedagogickej činnosti definovanej v § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. , t. j. činnosť pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu na základnej alebo strednej škole, tak Vás 27. 8. 2019 zaradia do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou a tak prejdete aj pod zákon č. 138/2019 Z. z. V ďalšom zaradení sa bude zamestnávateľ ním riadiť. Uplatní § 87 ods. 11 zákona č. 138/2019 Z. z. Prax podľa § 6 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. nie je pedagogická prax i napriek tomu, že sa započítava v plnom rozsahu.

MN004
Zaradenie SŠ učiteľa

Dobrý deň, pani inžinierka,
ďakujem Vám za odpoveď. Ak tomu správne rozumiem, budeme mi po ukončení doktorandského štúdia zarátaná celková prax 4 roky, avšak do kvalifikačného stupňa učiteľ s prvou atestáciou sa zaradím až po 5 rokoch pedagogickej praxe, v zmysle nového zákona.

Maria Pavlikova
Zaradenie SŠ učiteľa

Prečítala som si moju predchádzajúcu odpoveď, ja tam nič také ako píšete nevidím. skúste si to prečítať opäť.

MN004
Zaradenie SŠ učiteľa

Napísali ste, že: Prax podľa § 6 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. nie je pedagogická prax i napriek tomu, že sa započítava v plnom rozsahu.

Čiže moja prax bude k 27. 8. celkovo 4 roky, avšak keďže k tomuto dátumu nebudem mať pdg prax 3 roky, ostanem v kariérovom stupni samostatný učiteľ, z ktorého budem o 2 roky preradený do stupňa učiteľ s 1. atestáciou.

Takto som to z Vašej odpovede pochopil.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa SŠ

Áno, je to tak, ak nemáte tri roky pedagogickej praxe, od 1. 9. 2019 budete zaradený do kariérového stupňa samostatný učiteľ.