8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
lubcina
Zaradenie ŠŠP

Dobrý deň,

ako je správne zaradenie školského ŠP :
učiteľka u nás učí od 11/2012 , v júni 2012 ukončila magis.štúdium v programe
špeciálna pedagogika-učiteľstvo
RŠ ju zaradila ako ŠŠP do 9 PT stupeň 2 / že neučila minim.5 r. ako ŠŠP/ , učila aj na 1 st., teraz robí ešte aj ako asistentka.

Ďakujem za pomoc.

Maria Pavlikova
Zaradenie ŠŠP

Aby som Vám mohla odpovedať, musím vedieť presne vzdelanie, pedagogickú a odbornú prax a či sa jedná o zaradenie do kategórie pedagogických zamestnancov - učiteľ alebo odborných zamestnancov - školský špeciálny pedagóg. A poprosím píšte bez skratiek. A čo znamená, že robí ešte aj ako asistentka. Má dva pracovné pomery ?

lubcina
doplnenie údajov

Ďakujem za odpoveď a dopĺňam údaje:

pedagogickú prax má len 181 dní / robila asistentku v špeciálnej ZŠ /
odborná prax 14 rokov
zaradená je ako odborný zamestnanec - vykonáva škol.špec.pedag.úv.0,73, 9 PT/2
má aj 2 pracovný pomer ako asistent úv.0,39 v 9PT/1

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie ŠSP

Pedagogickú prax má ako asistent učiteľa 181 dní. A prosím Vás čo tvorí odbornú prax 14 rokov ? Školský špeciálny pedagóg je odborným zamestnancom.

lubcina
Robila ako cukrárka/ ukončila

Robila ako cukrárka/ ukončila SOU odbor cukrár/,robila ako vedúca výroby,admin.práce pre živnosť.
Na UMB v BB vyštudovala odbor učiteľstvo praktickej prípravy a na univerzite J.A.Komenského v Prahe špeciálnu pedagogiku.

Maria Pavlikova
Zaradenie ŠSP

Zzaradenie školský špeciálny pedagóg do kariérového stupňa - začínajúci so zaradením do 9. platovej triedy, pracovná trieda dva. Po ukončení adaptačného vzdelávania ostáva v 9. platovej triede až do získania 5 rokov odbornej praxe. Zaradenie asistenta učiteľa do 8. platovej triedy ako začínajúci, po ukončení adaptačného vzdelávania do 9. platovej triedy. Čo sa týka započítania ostatnej praxe (nie je to odborná prax, ale započítaná prax) je to v kompetencii zamestnávateľa. Nepredpokladám, že by ste jej prax cukrárky započítali ako odbornú prax pre činnosť ŠSP alebo asistenta učiteľa. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa absolvovala va vysokej škole v zahraničí, je povinná Vám predložiť Rozhodnutie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo strediska na uznávanie dokladov, čomu zodpovedá dané vzdelanie na Slovensku.

lubcina
Základný úväzok ŠŠP

Ďakujem za všetky doteraz zodpovedané otázky.
Ešte Vás poprosím o jeden dodatok :Aký je základný úväzok školského špeciálneho pedagóga.

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Základný úväzok ŠŠP

Školský špeciálny pedagóg nemá základný úväzok, ale jeho týždenný pracovný čas je v súlade s § 85 ods. 5 Zákonníka práce 40 hodín týždenne. Pre rok 2015 na základe príslušnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa je tento znížený na 37,50 hod týždenne.