2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
lubica111
zaradenie - učenie

Dobrý deň pani Pavlíková, chcem sa spýtať či by som bola kvalifikovaná ako učiteľka na ZŠ, stupeň 1-4, ak mám VŠ II. stupňa, ekonomické zameranie, DPŠ (státnicové predmety -didaktika všeobecnovzdelávacích predmetov, pedagogika a psychologia) a potom mám vysvedčenie o špeciálno-pedagogickej spôsobilosti - resp. pedagogika telesne postih. Mohla by som byť zaradená do 10.platovej triedy ako učiteľ ZŠ samostatný?

Maria Pavlikova
Zaradenie - učenie

Neviem, aké vysvedčenie máte o špeciálnej pedagogike, ale na základe vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ekonomického zamerania nie ste kvalifikovaná na výchovno-vzdelávaciu činnosť na prvom stupni (ani na druhhom stupni) základnej školy. Do 10. platovej triedy môžu byť zaradení len kvalifikovaní učitelia. Aké predmety by ste hodlali vyučovať ?