5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Iveta Mišiaková
zaradenie učiteľa 1.st. ZŠ

Dobrý deň, prosím o radu, ako by som mohla zaradiť záujemkyňu o pozíciu: učiteľka 1,st.ZŠ, ak má vzdelanie:
* UK v BB - fakulta humanitných vied - učiteľstvo telesnej výchovy a etickej výchovy - Mgr.
* UK v BA - pedagogická fakulta-pedagogika mentálne postihnutých - 2 ročné externé vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov špeciálnopedagogickej spôsobilosti pre výchovno-vzdelávaciu pedagogickú činnosť pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Doteraz bola zamestnaná iba v špeciálnej základnej škole. Teraz sa hlási k nám na pozíciu učit.1st.ZŠ na našu klasickú základnú školu. Môžeme ju zaradiť ako kvalifikovanú učiteľku ZŠ alebo jej musíme dať podmienku na na doplnenie kvalifikácie a v tom prípade do doplnenia kvalif.ju dať ako nekvalifikovanú? Doplnenie kvalif.by mala do 2 rokov, alebo do 4?
Za Váš čas a ochotu Vám veľmi pekne ďakujem

Maria Pavlikova
zaradenie učiteľa 1.st. ZŠ

Dobrý deň,
Vaša uchádzačka je kvalifikovaná učiteľka pre druhý stupeň základnej školy a pre špeciálnu základnú školu. Ako učiteľka prvého stupňa základnej školy je nekvalifikovaná. Podmienku získať kvalifikačný predpoklad jej musíte dať. Nepíšete odkedy pracuje v školstve, tak som si domyslela, že viac ako štyri roky. Lehotu na doplnenie kvalifikačného predpokladu určí zamestnávateľ a do doby jej získania bude v 6. platovej triede bez zaradenia do kariérového stupňa. Pani učiteľka je kvalifikovaná, ale nie pre prvý stupeň základnej školy.

Iveta Mišiaková
učiteľka 1 st. ZŠ - Telesná výchova, etika

Dobrý deň,
a mohli by sme na základe §87 zákona 138/2019 Z.z. zamestnať záujemkyňu ako samostatnú učiteľku 1.st.iba na predmety: Telesná výchova a etika (bola by kvalifikovaná učiteľka 1,st. na aprobačné predmety)?

Maria Pavlikova
učiteľka 1 st. ZŠ - Telesná výchova, etika

Dobrý deň,
§ 87 zákona č. 13/2019 Z. z. má 12 odsekov, neviem, ktorý máte na mysli. Obsahuje prechodné ustanovenia k 1. 9. 2019. Vaša učiteľka je kvalifikovaná na predmety telesná výchova a etika a tieto predmety môže kvalifikovane učiť aj na prvom stupni základnej školy.

Iveta Mišiaková
učiteľka 1.st. ZŠ - Telesná výchova, etika

Dobrý deň, prepáčte, upresňujem, mala som na mysli § 87 bod 3: Zamestnávateľ môže znížiť požiadavku vyučovania aprobačných predmetov alebo predmetov študijného odboru, v ktorom učiteľ získal vzdelanie, na rozsah jednej tretiny jeho základného úväzku, ak nie je možné zabezpečiť vyučovací proces iným učiteľom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie aprobačných predmetov, najdlhšie do 31. augusta 2024.