7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Sarah5
Zaradenie učiteľa do platovej triedy prosím pani Pavlíkovu o pomoc

Zaradenie učiteľa do platovej triedy
Dobrý deň.
Potrebujem poradiť ohľadom zaradenia zamestnanca do platovej triedy.
Zamestnanec má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - učiteľ pre MŠ a ZŠ pre deti so zdravotným znevýhodnením. Nemá strednú školu pedagogicku. My sme škôlka, ktorá má prijaté deti s NKS, deti so zdravotným znevýhodnením cukrovkárov a dalsie deti s potravinovými alergiami a poruchami spravania. Máme z ministerstva školstva povolene prijať tieto deti a v MŠ im kuchárky varia špeciálnu stravu. Je takýto zamestnanec kvalifikovaný na učiteľa v bežnej MŠ a do akej platovej triedy ho mám zaradiť? Keďže v našej škôlke máme takéto deti, zistila som si že do kategórie zdravotne znevýhodnených detí patria deti choré a zdravotné oslabené čiže cukrovkári aj deti s potravinovými alergiami.Ďakujem za pomoc a odpoveď na moju otázku.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa

Ani po opakovanej otázke Vám neviem odpovedať. Nestretla som sa ani s uvedeným vzdelaním. Ja nie som povinná odpovedať na otázky, ktorým nerozumiem a na ktoré nemám vedomosti.

SilviaDan
zaradenie do platovej triedy a atestácia

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Ukončila som nadstavbové štúdium na strednej pedagogickej škole - vychovávateľstvo, potom VŠ - Bc.-animácie voľnočasových aktivít a Mgr.-probačná a mediačná práca. Mám 35 - ročnú prax ako vychovávateľka v ŠKD, kde aj v súčasnosti pracujem.
Moje otázky: Aký plat by som mala dostávať? Akú atestáciu by som si mala a mohla urobiť, aby som mohla robiť vedúcu ŠKD? Je ešte potrebné mať kredity, ak chcem robiť atestáciu?
Ďakujem. SilviaDan

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy a atestácia

O atestáciách pojednáva § 59 až § 62 zákona č. 138/2019 Z. z. Na vykonanie atestácie už kredity nepotrebujete. Dôležité je, aby vykonaná atestácia bola pre kategóriu vychovávateľka. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa nie je plnením kvalifikačného predpokladu na činnosť vychovávateľa. Nie som si istá, či aj vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa je plnením kvalifikačného predpokladu pre vychovávateľku školského klubu detí, tak atestácia bude nadväzovať na stredoškolské vzdelanie. Predpokladám, že Vaše súčasné zaradenie je do 6. platovej triedy.

michalka
Príplatok za kredity podľa nového zákona

Dobrý deň,
prosím Vás o radu. 19. 11. 2019 som obhájila II. atestačnú skúšku. Pred jej obhájením som absolvovala predatestačné vzdelávanie, za čo mi bolo pridelených 30 kreditov. Ďalších 30 kreditov som získala iným vzdelávaním a bolo mi priznaných 6% k platu. Chcem sa opýtať, či sa mi ruší príplatok za kredity tým, že postúpim do vyššej platovej triedy, alebo ostáva ponechaný. Riadim sa novým zákonom alebo platí pre mňa ten predchádzajúci, podľa ktorého som ešte obhajovala II. atestačnú prácu.

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

KatarínaBab

Maria Pavlikova
Príplatok za kredity podľa nového zákona

Príplatok za kredity sa podľa nového zákona, t. j. zákona č. 138/2019 Z. z. neposkytuje. Poskytuje sa príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z., ktorý vznikol pretransformovaním bývalého kreditového príplatku. Tento sa vypláca do 31. 8. 2026. Za predatestačné vzdelávanie Vám neboli pridelené žiadne kredity. Do vyššieho kariérového stupňa a tým aj do vyššej platovej triedy (9) Vás zaradia po splnení podmienky podľa § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z., t. j. po piatich rokoch od zaradenia do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou.

michalka
poďakovanie

Ďakujem za odpoveď!