2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Tama
Zaradenie učiteľa do špeciálnej materskej školy

Pekný deň,
chceli by sme sa poradiť ohľadne zaradenia uchádzača na pozíciu učiteľa do špeciálnej materskej školy.
Uchádzač má ukončené VŠ 3. stupňa v odbore sociálna práca a VŠ 2. stupňa v odbore špeciálna pedagogika.
Strednú školu nemá pedagogického zamerania. Je možné tohto uchádzača prijať na pozíciu učiteľa? Ak áno, do ktorej PT ho zaradiť?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa do špeciálnej materskej školy

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov špeciálnej materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 2. diel, I. časť. Vaša uchádzačka nespĺňa kvalifikačné predpoklady na činnosť učiteľky materskej školy a ako začínajúcu ju zaradíte do 6. platovej triedy s podmienkou podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať kvalifikačný predpoklad. na túto činnosť.