5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
personalista
Zaradenie učiteľa matematiky.

Dobrý deň, veľmi prosím o radu.

Sme SOŠ a potrebujeme učiteľa matematiky. Náš jediný záujemca je bývalým učiteľom z II. stupňa základnej školy. Má ukončené učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov : matematika - základy techniky.
Ďalej má absolvovanú I. kvalifikačnú skúšku ako učiteľ v podkategórii učiteľ základnej školy. Ako zaradiť tohoto zamestnanca? Veľmi pekne ďakujem.

personalista
Zaradenie učiteľa matematiky.

Ešte by som doplnila, že tú I. kvalifikačnú skúšku vykonal na tému Technické práce v 8. ročníku základnej školy.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa matematiky

Ospravedlňujem sa, ak som niečo v zákone alebo vo vyhláške prehliadla, ale nenašla som, že sa sleduje pre akú školu má vzdelanie. Skúste sa spýtať na štátnej školskej inšpekcii, prípadne na regionálnom úrade školskej správy, či Váš učiteľ je alebo nie je kvalifikovaný. Ak Vám uznajú jeho kvalifikáciu, tak potom mu uznáte aj atestáciu, pretože nesledujeme predmet, prípadne jej tému atestácie, ale kategóriu učiteľ.

Gara
Kvalifikácia učiteľky v MŠ

Dobrý deň, prosím o radu. Na miesto učiteľky do MŠ prijímame uchádzačku, ktorá má ukončené bakalárske štúdium v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov. Spĺňa kvalifikáciu na túto pozíciu alebo je povinná si ju doplniť? Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikácia učiteľky v MŠ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Ak v oddiele B bakalárske štúdium v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov uvedené nie je, tak Vaša učiteľka je nekvalifikovaná a je povinná si doplniť vzdelanie v súlade s uvedenou vyhláškou.