5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
kolinany
Zaradenie učiteľa s iným VŠ vzdelaním

Dobrý deň,
prosím o usmernenie v nasledovnom prípade:
zamestnanec má VŠ vzdelanie 2.stupňa v študijnom odbore sociológia , ukončené v r. 2005 (štátne skúšky má z výskumu, teórie a orientácie sociológie).
Od roku 2005 od ukončenia VŠ do roku 2011 pracoval úplne v inom rezorte mimo školstva.
od 1. septembra 2012 až do 30. apríla 2016 zamestnaný ako učiteľ a asistent na súkromnej strednej škole.
V júni 2012 ukončil adaptačné vzdelávanie pedag. pracovníkov.
v máji 2013 ukončil dopln. pedagogické štúdium a získal pedag. spôsobilosť k študijnému odboru/programu sociológia.
v júni 2015 ukončil aktualizačné vzdelávanie pre pedag. zamestnancov, získal 10 kreditov.

Od 20.5.2016 by mal byť zamestnaný na základnej škole ako učiteľ pre primárne vzdelávanie. Prosím, môže byť zaradený v 9.-tej platovej triede ako pedag. zamestnanec do splnenia kvalif. podmienok?
(Vzdelanie pre vyučovanie na prvom stupni ZŠ nemá, absolvoval však doplnujúce pedag. štúdium aj adaptačné vzdelávanie.)
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa s iným VŠ vzdelaním

Odpoviem veľmi stručne. Váš učiteľ je nekvalifikovaný a nemal by byť prijatý na výchovno-vzdelávaciu činnosť na prvom stupni základnej školy. Adaptačné vzdelávanie ani DPŠ mu nenahrádza potrebné vzdelanie. Zaradenie do 9. platovej triedy ako nekvalifikovaného učiteľa s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa je správne.

kolinany
Ďakujem veľmi pekne.

Ďakujem veľmi pekne.

Lubica Vranska
Kredity

Dobrý deň,

máme pracovníčku - p. učiteľku na druhom stupni, sme základná plnoorganizovaná škola.
V júni 2009 získala vzdelanie - magisterské - Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. V júni 2011 vykonala rigoróznu skúšku v tomto istom odbore. V roku 2014 si doplnila rozširujúcim štúdiom vzdelanie o predmet Slovenský jazyk a literatúra, vyučuje na našej škole práve slovenský jazyk. Ako jej majú byť uznané kredity, za rigoróznu skúšku aj za rozširujúce štúdium, neuplatnilla si ako náhradu 1. atestácie. Je možné dať 60 kreditov za doktorát v inom študijnom odbore? Je doplnenie predmetu SJ a L uznať ako tretí predmet k učiteľstvu profesijných predmetov na základnej škole? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Kredity

Zodpovedané.