5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
kolinany
zaradenie učiteľa s ped. VŠ - iný študijný program

Dobrý deň,
pedag. zamestnanec s nasledovným vzdelaním:
VŠ 2. stupňa, pedagogická fakulta UKF, študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: pedagogika - výtvarná výchova (štátna skúška z predmetov pedagogika, sociálna pedagogika, výtvarná výchova) ukončené v máji 2006, adaptačné vzdelávanie ukončené v júni 2007.
Ak by sme ho prijali ako učiteľa nultého ročníka – jeho vzdelanie som vo Vyhláške 437/2009 v Časti III: „Učiteľ prvého stupňa základnej školy vrátane učiteľa prvého stupňa základnej školy, ktorý vyučuje v nultom ročníku“ nenašla, bude teda zaradený v 9.-tej triede ako nekvalifikovaný?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa s ped. VŠ - iný študijný program

Podľa môjho názoru Váš učiteľ spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť III., písm. A bod 9. Vo vyhláške sa nerozlišuje v ktorom ročníku bude vyučovať. Na výtvarnú výchovu je kvalifikovaný a môže byť zaradený do kariérového stupňa samostatný učiteľ do 10. platovej triedy.

kolinany
zaradenie učiteľa

ďakujem, práve v prílohe č. 1 časť III., písm. A v bode 9 ma miatlo to, že "len na vyučovanie aprobačných predmetov" - a v nultom ročníku ich bude mať na celom vyučovaní, na všetkých predmetoch, (bude im aj triednym učiteľom), takže nebude vyučovať len aprobačné predmety, ale všetky predmety, resp. všetko.
Je i v tomto prípade kvalifikovaným?

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa

Nie je to celkom jednoznačné, ja sa snažím v odpovediach nájsť aj nejaké východisko. A nesplní ani podmienku podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z., teda vyučovať svoje aprobačné predmety v rozsahu jedna polovica vyučovacej povinnosti míns jedna hodina ? V jednej triede to asi nesplní. Tak potom ako ste uvažovali, že je nekvalifikovaný do 9. platovej triedy.

kolinany
zaradenie

ďakujem veľmi pekne.