9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Renka70
Zaradenie učiteľa ZŠ do platovej triedy

Dobrý deň
Chcem Vás poprosiť o odbornú radu.
Pedagogický zamestnanec vykonáva priamu výchovnú-vzdelávaciu činnosť v ZŠ na základe úväzku. Učiteľ je kvalifikovaný na vyučovanie predmetu biológia a chémia, avšak neučí tieto predmety v rozsahu najmenej jednej polovice jeho základného úväzku zníženého o jednu hodinu. Učiteľ si dopĺňa základný úväzok výkonom pracovnej činnosti vychovávateľa 7 výchovnými hodinami, s výchovnými hodinami má spolu 23 hodín - úväzok. Pedagogický zamestnanec je zaradený do kariérového stupňa samostatný učiteľ. Bude zaradený v 7. platovej triede alebo v 6. platovej triede?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa ZŠ do platovej triedy

Váš učiteľ má úväzok zložený zo 16 hodín vyučovania a 7 hodín vychovávateľa. Neučí svoje predmety ani 7 hodín? (16:2)-1=7. Ak nie, tak učí nekvalifikovane a nemôže byť zaradený do kariérového stupňa samostatný učiteľ a ani do 7. platovej triedy. Ako vychovávateľ je kvalifikovaný a mohol by byť zaradený do 7. platovej triedy. Pouvažujte o dvoch úväzkoch n skrátený pracovný pomer.

Renka70
Zaradenie učiteľa ZŠ do platovej triedy

Učí 8 hodín svoje predmety.

Renka70
Zaradenie učiteľa ZŠ do platovej triedy

Učí 8 hodín svoje predmety.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa ZŠ do platovej triedy

Keďže Váš učiteľ učí 8 hodín predmety svojej aprobácie a 7 hodín ako kvalifikovaný vychovávateľ, čo je spolu 15 hodín kvalifikovane, tak ho môžete zaradiť ako kvalifikovaného do kariérového stupňa samostatný učiteľ do 7. platovej triedy. Keby ste mu rozdelili jeho úväzok na dve pracovné zmluvy, bol by kvalifikovaný v obidvoch prípadoch.

Renka70
Zaradenie učiteľa ZŠ do platovej triedy

A ak by učil svoje predmety 6 hodín, učil by teda spolu 13 hodín, tiež by bol kvalifikovaný, v 7. PT?
(Plánujeme rozvrh hodín na budúci šk. r.)
Ďakujem pekne za odpovede.

Renka70
Zaradenie učiteľa do PT

Opravujem predchádzajúcu otázku.
A ak by učil svoje predmety 6 hodín, + v ŠKD by mal úväzok len 5 hodín, výchovno-vzdelávacia činnosť spolu by bola 11 hodín, tiež by bol kvalifikovaný, v 7. PT?
(Plánujeme rozvrh hodín na budúci šk. r.)
Ďakujem pekne za odpovede.

Júlia Baroniaková
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň pani Pavlíková, chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o radu pri zaradení do triedy (či to bude 6 alebo 7 trieda) a posúdení splnenia kvalifikácie. Učiteľka má ukončené štúdium na univerzite Mateja Belu v Banskej Bystrici na pedagogickej fakulte odbor Sociálna pedagogika, na pedagogickú spôsobilosť má ukončené Doplňujúce pedagogické štúdium , na vyučovanie geografie má vyštudované rozširujúce štúdium geografie a teraz začala štúdium informatiky. Môžem ju už považovať za kvalifikovanú, čiže bude vyučovať svoje aprobačné predmety (geografiu 5 hodín a informatiku 9 hodín ) v rozsahu najmenej jednej polovice jeho týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti zníženej o jednu. Môžem ju považovať za kvalifikovanú už aj počas tohto štúdia informatiky, alebo až po ukončení štúdia. Ďakujem Vám veľmi pekne.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Pri uznaní kvalifikácie na začiatku štúdia, ja sa pýtam, či študenta prvého ročníka medicíny možno považovať za lekára. Rovnako posudzujeme kvalifikovanosť aj u pedagogického zamestnanca. Vaša učiteľka je kvalifikovaná na štátnicové predmety v odbore sociálna pedagogika a geografia. Na informatiku bude kvalifikovaná, Keď prinesie príslušný doklad. Ak nebude vyučovať predmety svojej aprobácie v rozsahu najmenej jednej polovice jej týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti zníženej o jednu hodinu, tak ju zaradíte ju do 6. platovej triedy.