2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
halmako
Zaradenie učiteľa ZUŠ

Dobrý deň,
Pani Pavliková, prosím mohla by ste mi odpovedať na nasledovné otázky:
1.Učiteľka ZUŠ má ukončené vyššie odborné vzdelanie na Konzervátoriu- hra na klavíri./4 pl.tr./
2.Má ukončené adaptačné vzdelanie /5.pl.tr./
3 .Ukončila Fakultu muzických umení B.B. v študijnom programe interpretačné umenie v študijnom odbore Umenie s akademickým titulom Bakalár. Na škole učí hru na klavír. Mala by sa automatický zaradiť do 6.pl.triedy ? Ona si nemusí robiť DPŠ nakoľko absolvovala vyššie odborné vzdelanie na Konzervátoriu.?
Na vysokých školách muzických umení si málokto robí predmet, ktorý vyštudoval na konzervátoriu,
ale títo učitelia sú kvalifikovaní aj bez DPŠ a môžu sa zaradiť po absolvovaní adaptačného vzdelanie do 7.pl.triedy ?
Ďakujem veľmi pekne

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa ZUŠ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov ZUŠ sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, V. časť.. Ospravedlňujem sa, ale neviem, či sa jedná o toho istého zamestnanca. Do platovej triedy sa pedagogický zamestnanec obyčajne zaraďuje podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania. Keď si pozriete vyhlášku, tak ľahko zistíte, že pri bakalárskom aj magisterskom štúdiu v odbore umenie je vždy uvedené kvalifikačné vzdelávanie- doplňujúce pedagogické štúdium. Je to nevyhnutný kvalifikačný predpoklad.