4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
anička16
zaradenie učiteľa ZUŠ do platovej triedy

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o vyjadrenie k zaradeniu nášho zamestnanca do platovej triedy.
Má ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa- Ing.- v štúdijnom odbore mechanizácia poľnohospodárstva, následne má ukončené DPŠ zamerané na didaktiku učebných predmetov- a teda pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie odborných technických predmetov na SŠ a matematiky na ZŠ a SŠ.
V súčasnosti absolvoval úplné stredné odborné vzdelanie na Konzervatóriu v štúdijnom odbore hudba- hra na akordeóne.

Ďakujem.

Anna

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa ZUŠ do platovej triedy

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov základných umeleckých škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č.1, 1. diel, V. časť. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované. Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore hudba - hra na akordeóne nie je postačujúce. Pre učiteľov základnej umeleckej školy v súlade s § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. vyžadovaným stupňom vzdelania je najmenej vyššie odborné vzdelanie. Váš učiteľ nespĺňa vyžadovaný stupeň vzdelania, do pracovného pomeru ho prijať nemôžete.

katarinA9
Zaradenie do kategórie asistent učiteľa a vychovávateľ

Dobrý deň, prosím Vás o usmernenie , či zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpoklady pre zaradenie do kategórie vychovávateľ a asistent učiteľa na základnej škole.
Zamestnanec dosiahol vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v študijnom odbore zootechnika a má vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie odborných predmetov na školách v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 41/96 z 26.11.1996 v znení neskorších predpisov.

Ďakujem. S pozdravom Katarína.

Maria Pavlikova
Zaradenie do kategórie asistent učiteľa a vychovávateľ

Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3 pre vychovávateľa a príloha č. 6 pre pedagogického asistenta. Neuvádzate žiadne konkrétne údaje, kedy ste zamestnanca prijali do pracovného pomeru, či mu plynie lehota na získanie príslušného kvalifikačného predpokladu, tak môžem odpovedať rovnako všeobecne. V podstate je Váš zamestnanec kvalifikovaný aj ako vychovávateľ aj ako asistent učiteľa za podmienky doplnenia si rozširujúceho modulu doplňujúceho pedagogického štúdia pre príslušnú kategóriu.