5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
ala99
Zaradenie učiteľky do platovej tarify

Dobrý deň, prosím Vás o zaradenie do platovej tarify učiteľky 2. stupňa ZŠ.
Úväzok má skrátený na 21 hodín, z toho 8,5 hodín učí biológiu , 5,5 hodín chémiu. 2 hodiny anglický jazyk, 4 hodiny telesnú výchovu. Vyštudovanú má Aplikovanú biológiu na Agronomickej fakulte v roku 2001 , zároveň má DPŠ z odborných predmetov na fakulte ekonomiky a manažmentu, ktoré je súčasťou diplomu k aplikovanej biológii.
Ďakujem.
Mgr. Alena Nováková

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky do platovej triedy

Ak berieme do úvahy aj polhodiny, súčet je 20. Ak vychádzame, že úväzok učiteľky je 20 hodín, tak jedna polovica mínus jedna hodina je 9 hodín, ktoré by mala odučiť kvalifikovane v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z., teda biológiu. Neviem aká veľká ste škola, či by sa nedal použiť § 7 ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. Ak bude učiť kvalifikovane, tak ju zaradíte do 10. platovej triedy, ak nekvalifikovane, tak do 9. platovej triedy. Absolovvanú DPŠ ako náhradu kvalifikačnej skúšky neviem posúdiť, nakoľko neuvádzate pedagogickú prax k 31. 10. 2009.

ala99
zaradenie

Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Pani učiteľka mala k 31.10.2009 prax 3 roky a 10 mesiacov.

Maria Pavlikova
zaradenie

Náhrada 1. kvalifikačnej skúšky neprichádza do úvahy.

ala99
Ďakujem, áno, k 31.10.2019

Ďakujem, áno, k 31.10.2019 mala mať 5 rokov pedagogickej praxe, aby jej bola Dpš uznaná ako náhrada 1. kvalifikačnej skúšky.