10 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Veronika Flachb...
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň,

chceme sa opýtať, aké je správne zaradenie učiteľky MŠ, ktorá má ukončené:

1. Gymnázium - maturitná skúška

2. Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v študijnom odbore: 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika
- študijný program: predškolská a elementárna pedagogika.
Ukončené v roku 2009.

3. Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore: predškolská a elementárna pedagogika
- študijný program: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.
Ukončené v roku 2014.

Zamestnankyňa je zaradená do 6 PT, avšak podľa novej vyhlášky č. 1/2020 spĺňa kvalifikačné predpoklady v kategórii učiteľ MŠ, 1. časť, Oddiel A, bod 3, to znamená, že by mala byť zaradená do 7 PT?

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ

Je to tak ako píšete. Učiteľky materskej školy s takýmto vzdelaním boli aj podľa vyjadrenia ministerstva školstva v 6. platovej triede. Od 15. 1. 2020 sa im takéto vzdelanie uznáva ako splnenie kvalifikačného predpokladu aj napriek tomu, že v magisterskom štúdiu nemajú žiadnu štátnicu pre učiteľov materskej školy. Ja musím tiež ako aj Vy rešpektovať vyhlášku i napriek tomu, že nikde nie je zmienka o prehodnocovaní vzdelania v priebehu trvalého zamestnania.

Lucinka8
info

Dobrý deň,
Mám možnosť nastúpiť do práce ako učiteľka v materskej školy. Chcem sa spýtať že, či stačí mi vysoká škola Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy kde som študovala pedagogiku aj psychológiu a mám titul Bc. alebo či mám spraviť 2. nadstavbový štúdium učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. A ak nestačí škola čo mám tak, či môžem nastúpiť do škôlky ako učiteľka a popritom dorobiť školu.
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Info

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. príloha č. 1. Preto je vydaná vyhláška, že vzdelanie v nej uvedené je vyžadované vzdelanie. Vaše vzdelanie nie je plnením kvalifikačných predpokladov a musíte absolvovať niektoré zo vzdelaní uvedené vo vyhláške. Ak Vás prijmu ako nekvalifikovanú, školu si musíte dorobiť.

Katarína Hubová
Kvalifikácia

Dobrý deň, mám ukončené vš II.stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov geo-výchova k občianstva. Neskôr som si spravila pomaturitné štúdium v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Ak by som si chcela zvýšiť kvalifikáciu, pomohlo by rozširujúce štúdium primárnej pg? Ide o pracu v MŠ. Čítala som, že kombinácia stred.pedag.plus VŠ II.stupňa prim.pg je kvalifikáciou aj pre MŠ. Je to tak, či som to zle pochopila? Ďakujem

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Máte pravdu aj nemáte. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Vzdelanie ukončené do 31. marca 2002, ktoré je uvedené v bode 18 je plnením kvalifikačného predpokladu pre učiteľku materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. To píšete aj v otázke. Nie je to však Vaše vzdelanie. Vaše vzdelanie by mohlo byť v bode 4, neviem však v akom odbore a programe je absolvované a museli by ste absolvovať rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky. Tie kombinácii vzdelaní musia byť úplne zhodné s vyhláškou, nie iba všeobecne. Skúste pohľadať sama vo vyhláške, možno nájdete aj inú kombináciu.

jagdan
Výnimka

Dobrý deň, tiež sa chcem opýtať na to, čo ste tu už síce riešili, ale chcem sa utvrdit. Mam vystudovanu strednú pedagogickú školu, odbor učiteľstvo v MŠ a vychovavatelstvo a vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa v odbore učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ ukončené v roku 2007 a 1.atestacia v kategórii ucitel /ucitel pre primárne vzdelavanie . V predchádzajúcej vyhláške táto kombinácia vzdelania bola uvedená ako výnimka, takže som bola plne kvalifikovaná ucitelka aj do materskej školy , ako učiteľka s vysokoškolským vzdelaním II. Stupňa. Podľa novej vyhlášky musím absolvovať ďalšie vzdelávanie, lebo inak budem zaradená ako učiteľka so stredoskolskym vzdelaním? Do roku 2002 sa také vzdelanie akceptuje tiež ako vysokoškolské vzdelanie 2.stupna, ja som študovala, keď ešte študijné programy boli rovno magisterské, nie Bc. +Mgr. Vyhláška hovorí o študijných programoch do roku 2002, potom od 2009 do 2019....ked som ukončila štúdium medzi týmito rokmi, musím si robiť rozširujúce, pripadne ďalšie Bc? Ďakujem

Maria Pavlikova
Výnimka

Kombinácia vzdelaní ÚSO pre učiteľka materskej školy a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre primárne vzdelávanie nebola vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z. uvedená ako výnimka, ale ako kvalifikačný predpoklad pre učiteľku materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania, rovnako ako vo vyhláške č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť bod 18. Viem, že je uvedený termín do 31. marca 2002. Bolo by skutočne nespravodlivé, aby učiteľky, ktorým sa toto vzdelanie uznávalo dlhé roky a získali prax, aby teraz museli absolvovať bakalárske vzdelanie. Za posúdenie kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov zodpovedá v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. riaditeľ. Znovu sa spýtam - z akého dôvodu sa prehodnocuje Vaše vzdelanie ? Nie je na to žiadny dôvod. Nikto neprehodnocuje ani vzdelanie, ani zaradenie, len učiteľky materských škôl už tretí mesiac.

jagdan
Výnimka

Doteraz som pracovala ako učiteľka v ZŠ, nie MŠ. Teraz mám možnosť sa ako učiteľka v MŠ zamestnať, ale nová vyhláška ma zaskočila, lebo riaditeľ ma upozornil, že mi nebudú akceptovať vysokoškolské vzdelanie, len stredoškolské a podla toho ma zaradia. Hoci nikto moje kvalifikacne predpoklady nejde prehodnocovať, ale nepochopiteľné je to, že ak by som sa v MŠ zamestnala pred pár mesiacmi.... Bola by som ucitelka v MŠ s vysokoškolským vzdelaním 2.stupna a teraz môžem byť len ucitelka so strednou školou a všetky učiteľky vystudovane do roku 2002 môžu aj tak to mat uznané, lebo to vyhláška uvádza.

Maria Pavlikova
Jagdan

Je zbytočné uvádzať svoju otázku na viacerých miestach a opakovane, keď v podstate odpovedám iba ja. Akurát ma to zdržuje. To, čo som Vám napísala 3. 3. 2020, to platí aj 4. 3. 2020. Predsa za 24 hodín nemôžem zmeniť svoje stanovisko.