3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Gara
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň, prijali sme na zastupovanie do MŠ učiteľku, ktorá má ukončenú strednú pedagogickú školu a vysokú školu 2. stupňa v študijnom odbore divadelné umenie v študijnom programe herectvo. Na akej úrovni je kvalifikovaná a do akej platovej triedy ju zaradím? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň,
Vaša učiteľka materskej školy je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. S ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel. I. časť ju zaradíte do 6. platovej triedy.

Gara
Zaradenie učiteľky MŠ

Ďakujem veľmi pekne za rýchlu odpoveď.