2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Eva Antalíková
Zaradenie učiteľky MŠ do PT

Prosím o radu so zaradením učiteľky MŠ do PT.
Má vyštudovanú strednú pedagogicku a sociálnu akadémiu
1. stupeň Bc. - predškolská a elementárna pedagogika
2.stupeň Mgr. - učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, ukončené 30.6.2021
Adaptačné vzdelávanie má ukončené.
Zamestnaná je od 1.9.2021, zaradená je v 6. PT, zamestnankyňa sa odvoláva, že jej spolužiačka s takým istým vzdelaním je zaradená v 7. PT.
Pri zaradení do PT som vychádzala z platnej legislatívy. Možno som niečo nepostrehla, preto prosím o bližší výklad.
Ďakujem za Vašu radu a pomoc pri určení PT.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ do PT

Bolo by potrebné presne napísať odbor aj program ukončeného vzdelania a tiež, či je začínajúca učiteľka, resp. odkedy pracuje v školstve. Píšete, že je nekvalifikovaná, dali ste jej podmienku na doplnenie vzdelania ? Ktorý bod vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. ste brali do úvahy ?