7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Marta Mala
Zaradenie Učiteľky MŠ a ped.asistenta ZŠ

Dobrý deň,
mohla by som poprosiť o pomoc pri zaradení ped. zamestnancov. Ide o ich prvý nástup do školstva.

1. Učiteľka do MŠ.
Vzdelanie : SPŠ -učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
VŠ - Sládkovičovo - fakulta sociálnych štúdií
na úrovni strednej školy je kvalifikovaná , na úrovni VŠ nie . Zaradím ju do 6pl.tr. ako začínajúcu a po skončení adaptačného vzdelávania ostane naďalej v 6 pl.triede. Správne?

2. Pedagogický asistent ZŠ
Vzdelanie: SPŠ odbor kultúrno výchovný pracovník
(nástupcom tohto odboru je: animátor voľného času)
Zaradím ju do 4pl.tr. a po skončení adaptačného vzdelávania preradím do 5 pl.tr. ako samostatný ped. asistent.
Nie som si istá či je toto zaradenie správne.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ a ped. asistenta ZŠ

Ako začínajúcu učiteľku materskej školy ju zaradíte do 6. platovej triedy a dáte jej podmienku v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať kvalifikačný predpoklad na svoju činnosť na úrovni vysokoškolského vzdelania. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ju preradíte do 7. platovej triedy a uplatníte § 83 ods. 4 uvedeného zákona. Je plne kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a nemusí si v podstate dopĺňať vzdelanie. Zákon to takto umožňuje. Ak si vzdelanie nedoplní, po štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru klesne do 6. platovej triedy. Aj pri asistentovi uvažujete správne. Spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6 bod 17.

Marta Mala
Zaradenie učiteľky MŠ

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Prosím Vás (možno sa pýtam hlúposť, ale som v tomto len začiatočník) musím tej začínajúcej učiteľke v MŠ dať podmienku v súlade s §83 ods.1 zákona č. 138/2019?
Ak jej ju nemusím dať a nedám jej ju -potom by po skončení adaptačného vzdelávania ostala v 6 pl.triede?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ

Nepoznám názor ministerstva školstva, ja vychádzam z toho, ako by som postupovala ja. Je dobre urobiť pohovor a vysvetliť zamestnankyni, že v podstate jej dávate možnosť platového postupu Je kvalifikovaná, ale má aj takúto možnosť zvýšiť si kvalifikáciu. Ak máte predložené vysokoškolské vysvedčenie, musíte ho brať do úvahy. Viete, učiteľky sa stretnú a každá niečo vysloví, atď.

Marta Mala
Zaradenie učiteľky MŠ

Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď. Prajem príjemný deň.

Dana Reháková
Učiteľka MŠ po 36 rokoch praxe

Dobrý deň, rada by som sa informovala. Pracujem v školstve 36 rokov , z toho 35 na jednom pracovisku. Pracovala som ako riaditeľka MŠ, neskôr po spojení ZŠ s MŠ som pracovala ako zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ. Absolvovala som funkčné vzdelávanie , ale zvyšovanie kvalifikácie vtedajšími kreditmi mi nebolo vedením umožnené . Toho času som pre nezhody s vedením ukončila funkciu zástupkyne . Som zaradená do 5 platovej triedy. Zdá sa mi to na počet odrobených rokov v školstve a u jedného toho istého zamestnávateľa, veľmi nespravodlivé a plat oproti mojím kolegyniam, minimálny. Poradíte mi prosím?

Maria Pavlikova
Učiteľka MŠ po 36 rokoch praxe

Neviem v čom Vám mám poradiť. Ja nemôžem ovplyvniť Váš plat. Spýtam sa Vás, či máte vykonanú atestáciu, keď ste boli riaditeľka materskej školy a zástupkyňa riaditeľky školy. Bola to kvalifikačná požiadavka. Ak áno, tak Vám patrí zaradenie do 6. platovej triedy.