2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Gabriela Kopková
Zaradenie učiteľky MŠ s 1. atestáciou

Dobrý večer,
chcela by som sa opýtať, ako má byť zaradení učiteľ mš s prvou atestáciou - 6. platová trieda, pracovná trieda jeden.

2018: 1. atestácia - učiteľ/učiteľ pre predprimárne vzdelávanie MPC Prešov

2013: Prešovská Univerzita, FHPV, študijný program učiteľstvo pedagogiky v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov

2009 - 2010 : Prešovská Univerzita, Filozofická fakulta, doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na učiteľstvo akademických predmetov.
2006 - 2008 : Prešovská Univerzita, FHPV, odbor - pedagogika

2003 - 2006 : Prešovská Univerzita, FHPV, odbor - vychovávateľ

1981 - 1985 : Stredná pedagogická škola Klementa Gottwalda Prešov

Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ s 1. atestáciou

Na základe uvedených vzdelaní ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni strednej pedagogickej školy. Predpokladám, že štúdium bolo zameraná pre učiteľky materských škôl. Prvú atestáciu ste absolvovali nadväzne na toto vzdelanie a preto Vám patrí zaradenie do 6. platovej triedy, pracovná trieda jeden.