2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Veronika Zodl
Zaradenie učiteľky MŠ s diplomom Mgr. z primárneho vzdelávania (rok ukončenia 2020)

Dobrý deň,

chcela by som sa informovať, do akej platovej triedy sa radí učiteľka MŠ, ktorá v 2020 ukončila vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa školské vedy - Primárna pedagogika?

Keďže mám túto informáciu:
Absolvovaním bakalárskeho študijného programu predškolská a elementárna pedagogika v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika a absolvovaním magisterského študijného programu učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľky MŠ na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. a podľa bodu 3 oddielu A vyššie uvedenej časti vyhlášky.
Získanie vysokoškolského vzdelania 1. stupňa v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika v kombinácii so získaním vysokoškolského vzdelania 2. stupňa v študijnom programe zameranom na učiteľstvo pre primárne vzdelávanie sa považuje za splnenie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti učiteľa materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. To sa sťahuje na učiteľov materskej školy, ktorí vysokoškolské vzdelanie získali absolvovaním uvedených študijných programov v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy po 31.8.2019.

Takže ako učiteľke materskej školy s požadovaným VŠ vzdelaním 2. stupňa jej prináleží zaradenie do 7. platovej triedy.

Je to pravdivá informácia?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ s diplomom Mgr.

Dobrý deň,
Vami uvedená informácia je pravdivá a vo veľa prípadoch na tomto portáli som ju uviedla aj ja. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania môžete Vašu učiteľku materskej školy zaradiť ako samostatnú učiteľku do 7. platovej triedy. Iba malá poznámka nie školské vedy - Primárna pedagogika, ale učiteľstvo a pedagogické vedy a druhá - podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, I. časť, oddiel A je to 2. bod, ktorý napísali zrozumiteľnejšie ako vo vyhláške 1/2020 Z. z., ale ostatné je platné.