2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
halmako
Zaradenie učiteľky náboženstva

Dobrý deň

Chcela by som sa opýtať na zaradenie učiteľky náboženstva
Má nasledovné vzdelanie:
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia pedagogika so zameraním na detské a mládežnícke
hnutie s rigoróznou skúškou PaedDr.
Absolvovanie špecializačného kvalifikačného štúdia - etická výchova
Certifikát o úspešnom ukončení dvojročného biblického štúdia
Kanonickú misiu má
Prosím ako ju máme zaradiť, je pre učenia náboženstva kvalifikovaná?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky náboženstva

Kvalifikačné predpoklady na vyučovanie jednotlivých predmetov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, Predpokladám, že sa jedná o učiteľku náboženstva na základnej škole, tak v časti III. pod písm. A bod 13 a v časti V. písm. A bod 31. je uvedené vzdelanie, ktoré možno považovať za plnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu náboženstvo. Podľa môjho názoru na vyučovanie predmetu náboženstva nie je kvalifikovaná a patrí jej zaradenie do 9. platovej triedy.