5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Gabriela Cabanova
Zaradenie učiteľky s aprobáciou pre 2. stupeň ZŠ v materskej škole

Prosím o stanovisko k zaradeniu :
Učiteľka ukončila VŠ vzdelanie-odbor učiteľstvo s aprobáciou slovenský jazyk-nemecký jazyk. Ako učiteľka v MŠ je po ukončení adaptačného vzdelávania zaradená ako samostatná učiteľka v MŠ do 7. platovej triedy s podmienkou na doplnenie kvalifikačných predpokladov pre MŠ počas 4 rokov (rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky , alebo neviem čo iné) Bez doplnenia kvalif.predpokladu je po uplynutí doby 4 rokov VŠ 2.stupňa nekvalifikovaná a zaradená do 6.platovej triedy.

Pozn. Eduzber v tomto roku neumožňuje odoslať nekvalifikovaného

AK by táto učiteľka absolvovala externé pomaturitné štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, bude zaradená ako ÚSO samostatná do 5.platovej triedy alebo VŠ 2.stupňa samostatná do 7.platovej triedy?

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky s aprobáciou pre 2. stupeň ZŠ

Pani učiteľke plynie štvorročná lehota na získanie kvalifikačných predpokladov na pracovnú činnosť učiteľky materskej školy podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. od prvého dňa pracovného pomeru v školstve. Ak by Vaša učiteľka absolvovala externé pomaturitné štúdium v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, bude zaradená ako ÚSO samostatná do 6.platovej triedy s ohľadom na VŠ 2.stupňa, ktoré je iné ako požadované.

Gabriela Cabanova
Zaradenie učiteľky s aprobáciou pre 2. stupeň ZŠ

A ako bude zaradená:
a) VŠ 2.stupna sociologia po absolvovani externého pomaturitného štúdia v študijnom odbore 7649 učiteľstvo pre materské školy
b) VŠ 1.stupňa po absolvovani externého pomaturitného štúdia v študijnom odbore 7649 učiteľstvo pre materské školy ?

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky s aprobáciou pre 2. stupeň ZŠ

Koho sa to týka ? Mala by som vedieť ? Nie ste jediná, ktorá sa pýta.

Gabriela Cabanova
Zaradenie učiteľky v MŠ s aprobáciou pre 2. stupeň ZŠ

Ako bude zaradená učiteľka v MŠ:
a) VŠ 2.stupňa- sociológia po absolvovani externého pomaturitného štúdia v študijnom odbore 7649 učiteľstvo pre materské školy
b) VŠ 1.stupňa-biológia po absolvovani externého pomaturitného štúdia v študijnom odbore 7649 učiteľstvo pre materské školy ?