4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
skola210
Zaradenie učiteľky v MŠ

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako zaradiť učiteľku v MŠ - ma ukončenú VŠ - titul Mgr. odbor "Vychovávateľstvo" a strednú školu ukončenú maturitou - odbor "Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo". Je správne zaradená v 10. platovej triede? Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky v materskej škole

Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť I. Učiteľ materskej školy. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore vychovávateľstvo nie je plnením kvalifikačných predpokladov na výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej špole a zaradenie do 10. platovej triedy nie je správne. Pani učiteľka spĺňa kvalifikačné predpoklady na úrovni stredného odborného vzdelania a patrí jej zaradenie do 9. platovej triedy.

skola210
Nesprávne zaradenie

Ďakujem za odpoveď. Chcem sa ešte spýtať, keďže sme učiteľku mali zaradenú v 10. triede, vyplácali sme jej nesprávne mzdu. Môžeme teraz spätne od nej žiadať vrátiť peniaze? Chyba bola jednoznačne na našej strane. Je možné jej zraziť rozdiel mzdy napríklad od januára 2015? Musí s tým súhlasiť?

Maria Pavlikova
Nesprávne zaradenie

Ak bola pani učiteľka nesprávne zaradená a chyba je na Vašej strane, môžete od nej požadovať vrátenie neprávom prijatých mzdových prostriedkov, ale ona musí, resp. nemusí s tým súhlasiť, t. j. môžete jej ich zraziť zo mzdy, len ak Vám podpíše dohodu o zrážkach zo mzdy. Ak vráti mzdové prostrieky vyplatené v roku 2015, môžete ich zúčtovať v roku 2015. ak by vrátila mzdové prostriedky z predchádzajúcich rokov, tak ich musíte vrátiť do štátneho rozpočtu. V praxi sa to rieši cez škodovú komisiu, ktorá by mala určiť, kto je za to zodpovedný a ako sa vzniknutý preplatok vysporiada.