4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ivkaa
Zaradenie učiteľky v MŠ

Dobrý večer.

Chcela by som sa informovať, do akej triedy bude zaradená učiteľka v MŠ. Ukončené má štúdium Filozofickej fakulty - učiteľstvo dejepis, občianska výchova. Študuje pomaturitné štúdium pre materské školy a vychovávateľstvo. Adaptačné už má absolvované.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky v MŠ

Ak ste uplatnili § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. a má ukončené adaptačné vzdelávanie, zaradíte pani učiteľku do 6. platovej triedy. V tejto platovej triede ostane aj po ukončení pomaturitného štúdia.

Ivkaa
Zaradenie učiteľky v MŠ

Táto učiteľka si môže urobiť aj prvú aj druhú atestáciu?

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky v MŠ

Po ukončení pomaturitného štúdia bude kvalifikovaná na úrovni ÚSO vzdelania. So stredoškolským vzdelaním v súlade s § 59 ods. 3 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. si môže urobiť po piatich rokoch prvú atestáciu. Po jej vykonaní bude zaradená rovnako v 6. platovej triede, ak bude pracovať v materskej škole. Druhú atestáciu si nemôže vykonať. Prvú atestáciu aj druhú atestáciu môže vykonať iba k vysokoškolskému vzdelaniu druhého stupňa, teda ak bude učiteľka základnej školy.