4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Radka.H
Zaradenie učiteľky v Mš

Dobrý deň, mám ukončenú predškolskú elementárnu pedagogiku - 1.stupeň. Študujem učiteľstvo pre primárne vzdelávanie - 2. Stupeň. Po ukončený štúdia budem v materskej škole zaradená do vyššej platovej triedy? Neštudovala som na strednej pedagogickej škole ale na gymnáziu. Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky v Mš

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1. Ak Vaše vzdelanie bude v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy a študijný program bude učiteľský zameraný na predškolskú pedagogiku, budete kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ako učiteľka materskej školy so zaradením do 7. platovej triedy. Ak študujete iný odbor a program, je potrebné si to vyhľadať vo vyhláške.

Radka.H
Zaradenie učiteľky v MŠ

Ďakujem za odpoveď. Chcem si to ešte potvrdiť. Študujem: Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy,
Študijný program: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.
Získam kvalifikáciu na učenie pre 1. Stupeň ZŠ.
Ale keď chcem byť zaradená do vyššej platovej triedy v mš musim si dorobit rozširujúce štúdium predškolskej pedagogiky. Alebo dorobiť študijný program: predškolská elementárna pedagogika (mgr.) Rozumiem tomu spravne?

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky v MŠ

Dobrý deň,
Vaše vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom program zameranom na primárnu pedagogiku v kombinácii s bakalárskym programom predškolskej pedagogiky je plnením kvalifikačných predpokladov na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa pre učiteľku materskej školy. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania a magisterského vzdelania budete zaradená do 7. platovej triedy. V súčasnosti ste kvalifikovaná na úrovni bakalárskeho vzdelania, čo znamená triedu nižšie.