2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
plamienok
zaradenie učiteľky ZŠ

Mám vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa odbor manažment.
Mám DPŠ pre asistenta a vychovávateľa.
Chcem učiť v ZŠ anglický jazyk / aj na 1, aj na 2. stupni ZŠ
Aké mám možnosti ďalšieho štúdia?

1. Mám si urobiť štátnicu z anglického jazyka na jazykovej škole a k tomu DPŠ na ANJ

alebo

2. iné štúdium.

Ďakujem za rýchlu odpoveď.

Maria Pavlikova
zaradenie učiteľky ZŠ

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľov jednotlivých predmetov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 3. diel. Musíte absolvovať štátnu jazykovú skúšku na štátnej jazykovej škole. DPŠ na výučbu cudzích jazykov Vám žiadna škola nedá a ani nie je potrebná.