2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
annab
Zaradenie učiteľky ZŠ - kvalifikovanosť pre fyziku a techniku

Pekný deň,

prosím o radu, či p. učiteľku ZŠ druhý stupeň, ktorá vyštudovala VŠ Báňskú - technická univerzita v Ostrave odbor Provádení staveb - Stavebné inžiniesrtvo s titulom Ing. a štátnu skúšku vykonala z : pozemných stavieb, realizácie stavieb a riadenie stavby, či ju môžem zaradiť do 8. plat. triedy ako nekvalifikovanú na predmety Fyzika a Technika? Samozrejme má pedag. spôsobilosť a doteraz ako učiteľka nepracovala.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky ZŠ - fyzika a technika

V prvom rade pani učiteľka Vám musí predložiť rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní zhodu absolvovaného vzdelania v zahraničí so vzdelaním získaným na Slovensku. Na rozhodnutí podľa môjho názoru nebude uvedené, že je kvalifikovaná na vyučovanie na základnej škole, a preto na základnej škole by nemala pracovať. Zaradenie do 8. platovej triedy nie je správne. Neviem akú pedagogickú spôsobilosť má, ale tiež nepredpokladám, že na vyučovanie na základnej škole.. Môžete ju zaradiť do 9. platovej triedy ako začínajúcu učiteľka a dať jej podmienku absolvovať rozširujúce štúdium, napr. predmetu fyzika. Aj po ukončení adaptačného vzdelávania bude zaradená do 9. platovej triedy. Ak by mala rozhodnutie, že je kvalifikovaná učiteľka na predmety technika a fyzika, tak ju zaradíte do kariérového stupňa samostatná učiteľka so zaradením do 10. platovej triedy.