2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Petra Smatanová
Zaradenie učiteľov v MŠ

Dobrý deň,

poprosím o radu, máme učiteľku, ktorá ukončila štúdium na SŠ maturita na Súkromnej pedag. škole, odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, má aj
- 1.st VŠ - učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy (Trnavska univerzita, pedagogicka fakulta)
- 2.st VŠ - bezpečnosť a kontrola potravín (SPU Nitra)
Už je samostatná po adaptačnom vzdelávaní. Neviem, že kam ju máme zaradiť či do 6 alebo do 7?

A keď pri zaraďovaní učiteľov v MŠ sa prihliada aj nato akú majú strednú školu? Pretože máme učiteľku, ktorá má SŠ - gymnáziu a potom si spravila Bc. štúdium - predškolská a elementárna pedagogika a Ing. štúdium má nie učiteľský, zaradila som ju do 6. platovej triedy, správne?

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľov v MŠ

Pri zaraďovaní učiteľov do kariérových stupňov sa vždy prihliada na každé vzdelanie. Vaša pani učiteľka v prvom prípade je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a patrilo by jej zaradenie do 5. platovej triedy ako samostatná učiteľka. Musíte zobrať do úvahy aj jej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a zistite, že toto vzdelanie nie je plnením kvalifikačného predpokladu podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť oddiel A a oddiel B, a preto ju zaradíte do 6. platovej triedy. V druhom prípade ÚSO vzdelanie nie je plnením kvalifikačného predpokladu pre učiteľku materskej školy, ale vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa je plnením kvalifikačného predpokladu podľa uvedenej vyhlášky, oddiel B 3. bod. Inžinierske štúdium tiež nie je plnením kvalifikačného predpokladu. V obidvoch prípadoch je zaradenie do 6. platovej triedy správne.