3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Oháleková
Zaradenie údržbára

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť so zaradením údržbára školy. Údržbár má ukončenú len základnú školu a je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti na samostatnú obsluhu plynových kotlov.
Do akej platovej triedy ho mám zaradiť?

Maria Pavlikova
Zaradenie údržbára

Zaradíte ho na základe vykonávanej činnosti v súlade s novelizovaným katalógom pracovných činností.

Oháleková
Zaradenie údržbára

Podľa novelizovaného katalógu pracovných činnosti náš údržbár vykonaná činnosti 2 platovej triedy, ale nespĺňa kvalifikačné predpoklady, pretože nemá stredné vzdelanie. Patrí mu platová trieda 1 alebo 2?