2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana10
Zaradenie údržbára

Váž. pani Pavlíková, prosím o radu pri zaradení nepedagogického zamestnanca do platovej triedy.
Ide o údržbára, ktorý je zaradený v 2. PT podľa katalógu prac. činností s prevahou fyzickej práce časť 16 - spoločné prac. činnosti, 2 PT, časť 11 maľovanie a oprava malieb....... a 13 natieranie a oprava náterov..........
Teraz začal vykonávať aj činnosti so zabezpečením prevádzky vozidla / šofér, zodpovedá za jeho tech. stav, ....... a vedie evidenciu a zabezpečuje prevádzku skladu. Tieto činnosti však neviem nájsť v časti 16 - spoločné prac. činnosti.
V časti 3 - doprava, pošta a telekomunikácie sa nachádza činnoť vedenie skladu DHM a pom. materiálu a vedenie evidencie.
Chcem sa spýtať, aj keď je práca vykonávaná v školstve, či môže byť zaradený podľa tejto činnosti do tejto časti 3, alebo do ktorej časti a ktorej platovej triedy?
Má výučný list, maturitu si dorába.
Ďakujem Vám za ochotu a Váš čas!

Maria Pavlikova
Zaradenie údržbára

Dobrý deň,
zaradenie Vášho údržbára podľa časti 16 nie je správne. V časti 16 sú uvedené činnosti samosprávy a vyššieho územného celku. Spoločné pracovné činnosti sú uvedené v časti 01. Pre školníkov a údržbárov využívame časť 17 Školstvo a šport. Koľko hodín denne natiera a maľuje, keď to má hlavnú činnosť ? V časti školstvo nájdete vhodnejšiu činnosť. Pri vodičovi môžete pokojne určiť pracovnú činnosť z časti 03 Doprava, pošta a telekomunikácie. 2. platová trieda je asi optimálna, maturita sa nevyžaduj, ani nemá za následok zvýšenie platovej tarify.