1 príspevok / 0 nový
Maruška158
Zaradenie... varB alebo var C

Som učiteľka na Špeciálnej základnej škole , som triednou 5.C triede s počtom žiakov 7.

Mám 5 žiakov vo variante C: ročníky 3. , 4., 7. a 8. ročník a k tomu mi priradili 2 žiakov vo variante B – 8 .ročník...
Mám byť vedená ako učiteľka C variantu, alebo B variantu ?