6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana10
Zaradenie vychov. ŠI

Dobrý deň p. Pavlíková, obraciam sa na Vás s prosbou o radu:
Zamestnankyňa má ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou + výučný list v odbore komerčný pracovník v doprave. Prvý rok pracovala ako majsterka odbornej výchovy v tomto odbore, bola zaradená ako začínajúca, adaptačné vzdelávanie ukončila 30.6. Má za sebou 1. roč. VŠ na DTI - učiteľstvo praktickej prípravy. Po ukončení adapt. vzdelávania bola preradená do 5 PT ako samostatná. Keďže jej nevyšiel 100% úväzok ako majsterke, chcem sa spýtať, či by mohla na 1/2 úväzok pracovať ako vychovávateľka na školskom internáte. Do akej PT by mala byť zaradená ako vychovávateľka?
Ďakujem Vám za odpoveď!

Maria Pavlikova
Zaradenie vychov. ŠI

Vaša zamestnankyňa môže pracovať aj ako vychovávateľka, dáte jej podmienku získať kvalifikačný predpoklad na pracovnú činnosť vychovávateľka podľa § 83 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. Po dobu dvoch rokov bude zaradená v súlade s § 83 ods. 4 uvedeného zákona ako samostatná v 5. platovej triede.

Zuzana10
Zaradenie vychov. ŠI

Dobrý deň p. Pavlíková! Chcem poprosiť o radu.
Ped. zamestnankyňa – vychovávateľka zostala na PN, pravdepodobne to bude dlhodobejšia PN. Na jej zástup bol prijatý zamestnanec, ktorý ukončil II. stupeň vysokošk. štúdia na Práv. fakulte. Jeden rok pracoval na súde.
Do akej platovej triedy ho môžem zaradiť a ako to bude s adaptačným vzdelávaním, neviem dokedy bude ten PP trvať.
Ďakujem Vám!

Maria Pavlikova
Zaradenie vychov. ŠI

Do adaptačného vzdelávania ho musíte zaradiť do piatich dní od vzniku pracovného pomeru. Bez ohľadu na skutočnosť, že je prijatý na určitú dobu, musíte mu dať podmienku v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať kvalifikačný predpoklad na svoju pracovnú činnosť. DPŠ právnická fakulta nerobí, musí absolvovať nejaké pedagogické vzdelanie. Zaraďte ho ako začínajúceho do 6. platovej triedy.

Zuzana10
Zaradenie vychov. ŠI

Dobrý deň p. Pavlíková! Chcem poprosiť o radu.
Ped. zamestnankyňa – vychovávateľka zostala na PN, pravdepodobne to bude dlhodobejšia PN. Na jej zástup bol prijatý zamestnanec, ktorý ukončil II. stupeň vysokošk. štúdia na Práv. fakulte. Jeden rok pracoval na súde.
Bol zaradený do adaptačného vzdelávania, ako začínajúci do 6PT a súčasne dostal podmienku podľa §83 ods. 1 zákona č. 138/2019 získať kvalifikačný predpoklad na svoju prac činnosť.
Našiel si novú prácu a prišiel s návrhom na ukončenie PP dohodou k 15.12.
Ako máme ukončiť adaptačné vzdelávanie a zároveň aj poberanie príplatkov začínajúceho a uvádzajúceho? Ďakujem!

Maria Pavlikova
Zaradenie vychov. ŠI

Pracovný pomer skončíte dohodou podľa § 60 Zákonníka práce. Príplatky zastavíte oznámením - listom obidvom. Odchádzajúcemu, ktorý bol začínajúci, napíšete potvrdenie o dobe trvania adaptačného vzdelávania.