2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
stefanekova
zaradenie vychovávateľ

Dobrý deň pani Pavlíková,

veľmi pekne Vás prosím o radu ohľadom zaradenia nového vychovávateľa. Pani má strednú odbornú školu podnikania ukončila 2010. Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa na Žilinská univerzita , fakulta humanitných vied odbor : Pedagogika - Sociálna pedagogika, ukončila 2015 , vysokoškolské vzdelanie II. stupeň Univerzita Mateja Bela B. Bystrica odbor: Pedagogika - Sociálna pedagogika ukončila 2017. A ukončené kvalifikačné vzdelanie na Univerzita Komenského : odbor : učiteľstvo a pedagogické vedy , program : špeciálna pedagogika pre vychovávateľov. Pracovala len u jedného zamestnávateľa a to v Centre pre deti a rodiny od roku 2017 doteraz. /tam bola kvalifikovaná vychovávateľka / Môžeme ju ako vychovávateľku v ŠKD základnej školy považovať za kvalifikovanú ? .../ Podľa môjho názoru nie , lebo má iba pedagogika - Sociálna pedagogika . Keby to bolo pedagogika a sociálna pedagogika bola by kvalifikovaná . Pani je podľa mňa kvalifikovanou silou skôr pre detské domovy a špeciálne školy s inými špeciálnymi potrebami .

Ďakujem veľmi pekne .

Maria Pavlikova
zaradenie vychovávateľ

Plne súhlasím s Vašim názorom. Jej vzdelanie nie je uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MŠVVaŠ R č. 1/2020 Z. z. Nie je kvalifikovaná ani ako učiteľka špeciálnej školy, veď nemá žiadny predmet.