2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
schlangi
zaradenie vychovávateľa

PgZamestnanec prijatý na pozíciu vychovávateľ
jeho vzdelanie:
UNB B.Bystrica, fakulta humanitných vied, I. stupeň VŠ ukončený v 2013, v študijnom odbore "šport"
v školstve pracuje s prerušeniami od roku 2015 celkom 2roky, 78 dní.

je možné ho zaradiť na pracovnej pozícii vychovávateľ do 6. platovej triedy?

Maria Pavlikova
zaradenie vychovávateľa

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 3. Ak vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore šport tam nie je uvedené, Váš vychovávateľ je nekvalifikovaný a zaradíte ho do 5. platovej triedy.