2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ewka
Zaradenie vychovávateľa

Dobrý deň
rada by som sa opýtala ohľadom zaradenia vychovávateľa v ŠKD na základnej škole
Ukončené vzdelanie:
-stredoškolské - Konzervatórium - absolventský diplom v odbore spev
- Osvedčenie o ukončení kvalifikačného vzdelávania ped.zamestnancov na doplnenie pedagogickej spôsobilosti - Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach
-má ukončené adaptačné vzdelávanie
-vysokoškolské zatiaľ I.stupňa v študijnom programe sociálna práca
Na základe vyššie uvedených by mal byť zaradený v 9. PT?

- tento rok ukončí vysokoškolské vzdelanie II.stupňa v študijnom programe sociálna práca
Čiže bude mať VŠ vzdelanie iného ako pedag.smeru s DPŠ vychovávateľ.
Ostáva v 9.PT alebo bude preradený do 10 PT?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľa

Kvalifikačné predpoklady na činnosť vychovávateľa sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť XIII. Pod písm. B nie je uvedené vzdelanie v odbore sociálna práca ako plnenie kvalifikačných predpokladov. Z toho vyplýva, že vychovávateľa zaradíte do 8. platovej triedy. Po ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v odbore sociálna práca preradíte ho do 9. platovej triedy, pretože absolvoval vzdelanie iné ako je požadované na činnosť vychovávateľa.